Software Developer’s Journal 9/2008

22 08 2008

»C5 – nowoczesna biblioteka kolekcji dla .NET

Maciej Paczewski
Maciej opisuje C5, czyli nową bibliotekę kolekcji dla .NET stworzoną na Uniwersytecie IT w Kopenhadze. C5 nie tylko jest użyteczną biblioteką kolekcji ale również nowym podejściem do wykorzystania kontenerów w .NET. Mimo swojego niewielkiego wieku jest ona wykorzystywana w przemyśle gier komputerowych, sektorze bankowym, instytucjach finansowych oraz nawet w US Naval Research.


»Optymalizacja bazy danych

Marek Krokiewicz
Każda aplikacja funkcjonuje w ramach ograniczonych zasobów systemu, takich jak – pamięć, czas procesora, przepustowość sieci itp. Słaba wydajność SZBD (System Zarządzania Bazą Danych) to zwykle problem zużycia dostępnego zasobu. Należy więc unikać takich sytuacji, uwzględniając możliwe, chwilowe obciążenie systemu dodatkową pracą.


»Inżynieria baz danych

Andrzej Dąbrowski
Andrzej przeprowadza analizę narzędzi Embarcadero wskazując jednoznacznie na to, że producentowi zależy na jak największej wszechstronności narzędzi. Dzięki temu są one przydatne w firmach, gdzie wykorzystuje się wiele serwerów baz danych oraz dokonuje się migracji pomiędzy różnymi typami platform bazodanowych. Rozwiązania te rewolucjonizują bowiem sposób pracy z wieloma serwerami, pozwalając użytkownikom na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego na wykonanie powierzonych im zadań oraz sprawniejsze ich zrealizowanie.


»Oracle 11g – niezawodna platforma przetwarzania danych

Michał Jerzy Kostrzewa
W trakcie ostatnich lat globalne znaczenie technologii informatycznych stało się faktem – ich powszechne zastosowanie we wszelkich dziedzinach ludzkiej działalności generuje potrzebę równie powszechnego, niezawodnego i łatwego dostępu do wszelkich danych, jakie są przechowywane w rozmaitych systemach.


»Była sobie inspekcja

Arkadiusz Merta
Arkadiusz w pierwszej części artykułu skoncentrował się na wprowadzeniu do zagadnień z dziedziny inspekcji oraz na skonstruowaniu odpowiedniego procesu. Proces ten został oparty na modelu PDAC, który można odnaleźć m.in. w ISO 9001. Podstawowymi jego wyróżnikami są elastyczność, skalowalność i uniwersalność. Choć większość przykładów odnosi się do implementacji oprogramowania, autor pokazuje, że takie same reguły dotyczą np. inspekcji dokumentów.


»Rzeczywisty czas czy rzeczywisty Linux? Racjonalny wybór

Paul N. Leroux , Romain Saha
Autorzy prezentują że pomimo tego, że system operacyjny QNX Neutrino stanowi doskonałą platformę dla aplikacji czasu rzeczywistego, nie ma konieczności dokonywania definitywnego wyboru między QNX Neutrino a systemem Linux. Projektanci, którzy korzystają z API standardu POSIX, mogą tworzyć programy dla obu systemów operacyjnych, wykorzystując każdy z nich tam, gdzie jest to najbardziej efektywne.


»Swing Application Framework – GUI na nowo

Piotr Kochański
Technologia Java Swing, pozwalająca tworzyć graficzny interfejs użytkownika w języku Java, od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 10 lat, była bardzo pechowa. Pierwsze implementacje były mało wydajne i uciążliwe w użyciu, kolejne wersje tego interfejsu powoli wprowadzały potrzebne ulepszenia, ale nigdy Swing nie stał się czymś lubianym i docenianym.


»Podstawy tworzenia gier w JME

Jacek Zagrodzki
Celem artykułu Jacka jest wprowadzenie w tematykę tworzenia aplikacji JME, a w szczególności gier. Artykuł podzielony jest na dwie części. Pierwsza ma formę tutoriala z jasno określonymi krokami, które należy wykonać aby otrzymać podstawową aplikację, która może być stosowana jako punkt wyjściowy do tworzenia gier.


»Programowanie gier dla Symbian OS – szkielet aplikacji

Rafał Kocisz
Rafał tym tekstem rozpoczyna cykl artykułów traktujących o programowaniu gier dla Symbian OS – jednego z czołowych graczy na rynku mobilnych systemów operacyjnych. Na dzień dzisiejszy, za całkiem rozsądną cenę otrzymujemy urządzenie wyposażone w kamerę o wysokiej rozdzielczości, kolorowy wyświetlacz, dostęp do szerokopasmowego internetu, zintegrowany moduł GPS, wysokiej jakości odtwarzacz dźwięku stereo, akcelerometr i układ wspomagający renderowanie grafiki 3D w czasie rzeczywistym. No i przy okazji – aparat telefoniczny. Ten szalony pęd technologiczny tworzy ogromną, otwartą przestrzeń dla nowych aplikacji, zaś lwią ich cześć stanowią gry.


»Wywiad z przedstawicielami firmy Gamelion

Software Developer’s Journal

Reklamy
SDJ Extra Adobe Flex (8/2008)

15 08 2008

»Pierwsza aplikacja we Flex

Krystian Rajski
Krystian uczy jak tworzyć aplikację wyświetlającą dane z pliku XML, powie jak korzystać z klasy HttpService i komponentu Datagird. Poznacie podstawowe informacje o technologii Flex i środowisku Flex Builder 3.


»Od formularza do RIA – Adobe Form Guides

Tomek Lichota
Tomek opowiada o tym jak przy pomocy narzędzia Adobe LiveCycle Designer ES szybko stworzyć formularz PDF aby zebrać dane i Jak na podstawie przygotowanego formularza utworzyć Form Guide.


»Flex i AIR

Wojciech Siudziński
Wojtek opisuje jak zacząć pracę w Adobe AIR, prezentuje możliwości tego środowiska i przykładowe użycie np. Technikę przeciągnij i upuść, zaokrąglone rogi w CSS3 i kilka innych.


»Adobe AIR – Powrót na desktop

Szymon Kosydor
Artykuł Szymona traktuje o tym jak łatwo i przyjemnie jest tworzyć aplikacje okienkowe wykorzystując Flex Builder i Adobe AIR. Szymon m.in. podaje przepis na aplikację wykorzystującą dane w formacie RSS.


»Aplikacje wykorzystujące mapy w Adobe Flex

Wojciech Ptak
Wojtek opisuje jakiego typu aplikacje możemy stworzyć za pomocą technologii Flex, jakich bibliotek możemy używać wraz z tą platformą i jak stworzyć przykładowe elementy projektu opartego o Flex i Yahoo Maps.


»Flex na Javie

Roger Zacharczyk
Roger przedstawia w jaki sposób tworzyć aplikacje RIA, na przykładzie forum internetowego, wykorzystując różne technologie internetowe, a w szczególności Javę oraz SQL, JSP no i oczywiście Flex.


»Flex.Security.allowSecureCommunication(‚*’);

Łukasz Zmywaczyk Jakub Matuszewski
Łukasz i Jakub opisują możliwe sposoby wymiany informacji pomiędzy serwerem, a użytkownikiem, dostępne dla języka ActionScript 3.0 z dodatkowym wykorzystaniem gotowych komponentów środowiska Flex 3. Ponad to opowiadają o systemie zabezpieczeń języka ActionScript3, zabezpieczeniach komunikacji, nowych crossdomains, oraz mówią dlaczego warto używać Flash Media Server.


»Test Driven Development – Testuj kod zanim go napiszesz

Paweł Cichoń , Tomasz Kulczycki
Paweł i Tomasz tłumaczą co to jest TDD, dlaczego i kiedy warto używać tej techniki i jak używać biblioteki FlexUnit.


»Adobe Cairngorm – Framework architektoniczny dla Adobe Flex

Wojciech Ptak
Wojtek w artykule skupia się na najpopularniejszym frameworku MVC dla Adobe Flex – Cairgnormie, opisuje zasadę jego działania oraz pokazuje jak wykonać przykładowy projekt.


»Dostęp do danych z aplikacji Flex – Adobe LiveCycle Data Services w praktyce

Bartek Soin
Bartek pokazuje jak łatwo wywołać zdalną metodę obiektu Javy bezpośrednio z aplikacji Flex za pomocą Adobe LiveCycle Data Services.


»Flex i PHP – wykorzystanie technologii Web Services i Flash Remoting do komunikacji klient – serwer

Jakub Węgrzyn
Jakub w artykule przedstawia możliwości wykorzystania technologii PHP. Są to dwie metody pozwalające na komunikację aplikacji Flex z serwerem PHP – Web Services i Flash Remoting.


»Podstawowe wzorce projektowe oraz idiomy kodowania w języku ActionScript 3.0

Jakub Węgrzyn
Jakub opisuje w jaki sposób implementować podstawowe wzorce projektowe w ActionScript 3 i jak radzić sobie z ograniczeniami w tym języku.

Software Developer’s Journal